CINTA RASUL? IKUTLAH SUNNAH..  

Posted by: Farhana & Farhani Azizan in


ISLAM=SUNNAH, SUNNAH=ISLAM?

Apakah itu sunnah?

 • Dari sudut istilah, sunnah bermaksud JALAN atau PERJALANAN HIDUP.

  (Ustadz Muhammad Umar As Sewed, Wajibnya Mentaati Rasulullah SAW, http://www.salafy.or.id/).

 • Dari sudut syari'at, sunnah membawa maksud segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri (pensyariatan) bagi ummat Islam.

  (Qawaa'idut Tahdits (hal. 62), Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Ushul Hadits, Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, cet. IV Darul Fikr 1401 H, Taisir Muthalahil Hadits (hal. 15), Dr. Mahmud ath-Thahhan, dalam Pengertian Sunnah Menurut Syari'at, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas http://www.almanhaj.or.id/).

"Sunnah Rasulullah SAW terbahagi kepada dua kategori, yang pertama ialah apa yang membentuk hukum syariat seperti solat, puasa, pelaksanaan hukum jenayah dan sebagainya. Yang kedua ialah apa yang tidak membentuk hukum syariat terdiri daripada tingkah laku kebiasaan baginda sebagai manusia biasa seperti cara makan, cara berjalan dan sebagainya. Sunnah kategori kedua ini tidak wajib hukumya, hanya dianjurkan mengikutinya sebagai bukti kasih sayang kita kepada baginda yang merupakan sebaik-baik contoh teladan." (Hafiz Firdaus Abdullah, Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam, 2004, Jahabersa, hal.89)

Sunnah yang dibincangkan dalam penulisan ini ialah sunnah kategori pertama.

Mentaati Sunnah: Perlu atau Tidak?


Saya masih ingat, sejak berada di bangku sekolah rendah, ketika diajarkan kepada kami Pendidikan Agama Islam, ustazah sering melontarkan satu soalan kepada saya dan kawan-kawan, "Kamu semua sayang pada Nabi Muhammad SAW tak..?" Semua menjawab "Ya" secara beramai-ramai, mengaku dan mengangguk dengan bersungguh-sungguh. Namun, pada hakikatnya, pada ketika itu, saya sendiri tidak dapat merasakan perasaan sayang bagaimanakah yang saya akui itu? Dan saya sendiri tidak tahu apakah terbukti saya benar-benar mencintai Rasulullah SAW, apa yang saya tahu, Nabi Muhammad adalah seorang nabi, manusia, lelaki istimewa yang sangat baik dan terpuji serta besar sumbangannya terhadap agama. Saya mengaku cinta dan sayang pada Nabi tetapi sangat kurang kesedaran tentang sunnah/hadis, malah mengenalnya juga hanya melalui jalan cerita sejarah yang tertulis di textbook sekolah. Saya tidak pernah tahu ketika itu samaada ibadat-ibadat yang saya lakukan itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau tidak, walaupun saya punya niat dan ikhlas dan disertai pula dengan semangat yang berkobar-kobar, saya tidak pernah merasa penting untuk memeriksa atau untuk tahu asal-usul semua itu, saya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang ramai di sekeliling saya yang saya rasakan ianya baik, saya hanya bertaqlid buta pada mereka yang ada label 'agamis', dan mengikut apa sahaja ajaran yang di'perturun'kan kepada saya..Itu dahulu. Dan saya yakin, sekarang, masih ramai yang mengaku cinta pada Rasul tetapi merasa asing dengan apa yang diajarkan oleh baginda, ajaran baginda ditinggalkan, larangan baginda itulah yang dijunjung, jauh sekali untuk mencerminkan identity hidup sebagai seorang yang beragama Islam. Dusta belaka…

Berbalik kepada persoalan di atas, adakah kita perlu mentaati sunnah? Jawapannya, setiap umat Islam bukan sahaja perlu mentaati sunnah, bahkan kita dituntut dan diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW serta sunnahnya. Berikut ini merupakan beberapa dalil yang membuktikan tuntutan tersebut dan setiap orang Islam perlulah mengambil perhatian atas suruhan ini.

"…Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah…". (al-Hasyr: 7) – Allah mewajibkan kita mentaati perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangan serta tegahannya.

"…Dan kami turunkan az-Zikr (al-Quran) kepadamu (Muhammad) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…". (an-Nahlu:44)

Kedua-dua ayat di atas membuktikan Nabi Muhammad SAW telah diberikan autoriti oleh Allah SWT untuk menggubal atau melaksanakan syariat agama.

Mentaati Rasul bererti mentaati Allah SWT, sebaliknya, jika kita mengingkari Rasulullah SAW bererti kita ingkar pada suruhan Allah SWT. Dasarnya ialah firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat ke-80 ini:

"Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (an-Nisa': 80)

Ketahuilah bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan satu ketaatan yang mutlak mengatasi yang lainnya, manakala ketaatan kepada pemerintah ialah selagimana mereka melakukan perbuatan yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mempunyai hubungan yang rapat dengan keimanan seseorang. Dasarnya ialah..

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (an-Nisa': 59)

Katakanlah: "Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada rasul...." (an-Nuur: 54)

Katakanlah: "Jika
kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
ِِِDan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali Imran: 31) – bukti cinta kepada Allah ialah dengan mengikutiNya serta mengikuti apa yang diturunkan olehNya,

Sabda Nabi SAW… "Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin (mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kamu perkara yag diada-adakan dalam agama kerana setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmizi sebagai hasan sahih, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan al-Darimi dalam kitab Sunan mereka. Demikian juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan al-Hakim dalam al-Mustadrak dengan menyatakan "hadis ini sahih") dalam Bid'ah Hasanah: Istilah yang Disalahfahami, Dr.Asri Zainul Abidin, hal. 21, Jahabersa, 2005)

Mengikuti Sunnah: Apa Kepentingannya??


Ya, terkadang kesibukan mengejar kehidupan duniawi seperti pangkat, darjat, harta, nama, kedudukan, kemewahan, cita-cita dan cinta manusia telah mengaburi mata kita daripada menyedari akan hakikat peri pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa kelebihan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam beberapa firmanNya:

 1. Ganjaran syurga.

  "..Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah KEJAYAAN yang AMAT BESAR" [al-Nisa':13]

 2. Dapat bergembira bersama para Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin di dalam syurga.

  "Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang siddiqin, dan orang yang syahid, serta orang yang salih. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman (kepada orang yang taat)" (al-Nisa':69)

 3. Seseorang itu akan beroleh keampunan Allah SWT.

  "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosakamu". Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Ali-Imran: 31)

 4. Seseorang itu akan beroleh hidayah dan petunjuk oleh Allah SWT

  "..Dan jika kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk..." (an-Nuur: 54)

 5. Seseorang itu akan beroleh kejayaan dan kemenangan yang hakiki

  "Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah RasulNya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata "KAMI DENGAR DAN KAMI TAAT"; dan mereka itulah orang yang beroleh kejayaan.

  Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah maka merekalah orang yang beroleh kemenangan" (an-Nuur: 51-52)

Tiada janji yang lebih benar melainkan janji Allah dan apakah yang kita mahukan lagi selain daripada nikmat-nikmat yang dijanjikan di atas?

Penjelasan ini mungkin sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan sesetengah orang tentang apa kepentingan menegakkan sunnah dan membanteras bid'ah serta segala bentuk pemikiran songsang (Islam Liberal, Golongan Anti Hadis, Tarekat yang Sesat, Syiah), apa kepentingan menghayati sifat ibadat nabi SAW, dan apa kepentingan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar serta memelihara ketulenan fakta…

Ancaman Keras Bagi Penolak Sunnah


 • Pengingkar sunnah berada dalam kesesatan yang nyata

  "Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan- apabila Allah dan Rasul Nya menetapkan keputusan melalui satu perkara- (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata". (Al-Ahzab:36)

 • Amalan mereka menjadi batal

  "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kalian merusak (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 33)

 • Bala bencana dan azab seksa

  "…..Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya (Muhammad), beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya" (al-Nur: 63)

 • Balasan api neraka bagi mereka yang enggan bertaubat

  "Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawanya) dan dia pula mengikuti jalan yang lain dari jalan orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan), yang dipilihnya dan (pada hari akhirat kelak) kami akan memasukkanya ke dalam neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali" (al-Nisa': 115).


Rumusan


Kalau anda lihat di sebelah kanan atas blog saya ini terdapat satu banner "Cinta Rasul? Ikutlah Sunnah.." (credit to Bro Masri). Demikianlah tujuan artikel ini ditulis, untuk berkempen ke arah penghayatan sunnah dan mengikuti ajaran Nabi kepada orang ramai, tiada yang lebih utama melainkan mengikuti jalan ini, sangat rugilah mereka yang menolak untuk mengikutinya, di dunia dan akhirat.

Kenapa saya berkempen ke arah hal ini? Mengapa tidak saya mengambil saja kesempatan menulis di blog ini untuk kempen parti politik di Malaysia mahupun di sini (hari ini cuti pemilihan umum) atau perlantikan YDP PKPMI yang baru sebagai tanda saya mengikuti arus perdana?

Kempen ke arah penghayatan Al-Quran dan As Sunnah tidak perlu mengenal waktu, ia harus diperjuangkan secara berterusan, lebih-lebih lagi apabila melihat realiti umat Islam pada masa kini yang sudah tidak mengenal agama ini, kehidupan jauh terpisah daripada Al-Quran dan As-sunnah, anak-anak muda sudah tiada minat dalam mendalami ilmu agama kerana merasa susah dan mereka terlibat pula dalam gejala sosial, wujud pula golongan-golongan pelampau yang menyeleweng kedua-dua sumber agung Islam ini, wajah Islam terus dihodohkan dengan pelbagai campurtangan manusia yang tidak berautoriti dalam menggubal amal ibadat, generasi kini jauh berbeza dengan generasi awal, kita sudah tidak mengenal sunnah, kita sudah tidak mengenal Islam yang sebenar, yang tulen, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dan apabila bangkit golongan yang memperjuangkan sunnah ini dan menyeru umat kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, yang berusaha memelihara Islam dengan bersungguh-sungguh sebagaimana asalnya, mereka dituduh sebagai penyebab pecahbelah umat, mereka dilontarkan dengan pelbagai cemuhan dan dilabelkan dengan pelbagai jenama, malah difitnah dengan fitnah yang tak berasas..Mereka dilihat asing lagi ganjil di tengah-tengah masyarakat…

"Sesungguhnya pada awalnya Islam itu asing, dan akan kembali asing seperti awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing." (HR. Muslim)

Dunia lebih dicintai daripada perjuangan membela Islam dan kecintaan kepada Allah dan Rasul..

"Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, hingga aku lebih dicintai olehnya dari pada bapak-bapaknya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya." (Muttafaq 'alaihi)

Belajarlah, dan jangan berhenti atau jemu menuntut ilmu, sertailah majlis-majlis ilmu, ta'lim dan tarbiyah yang menitikberatkan persoalan Al-Quran dan As-Sunnah, banyakkan membaca buku-buku dan kitab2 yang berada di atas manhaj ini, kenallah Allah, kenallah Rasul, kerana kalau tak kenal memang tak ada cinta…Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu adalah satu kewajipan untuk setiap yang mengaku dirinya beragama Islam. Berusahalah seiring dengan kemampuan diri dalam mengamalkan sunnah Nabi dan setialah kepada pengikut-pengikut sunnah Nabi. Tulisan ini tidak saya tujukan kepada sesiapa melainkan kepada diri sendiri supaya saya sentiasa menginsafi kelemahan diri yang terkadang lalai dalam mengamalkan seluruh perintah baginda dan menjauhi larangannya.


Saya akhiri posting saya kali ini dengan mengajak diri sendiri serta para pembaca sekalian untuk merenung ayat Allah ini:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (al-Ahzab: 21)

Wallahu'alam.