SABAR  

Posted by: Farhana & Farhani Azizan in ,


Sabar adalah pengaduan hamba kepada Allah SWT atas musibah yang menimpanya dan ketabahannya di sisi Allah SWT dengan mengharapkan keredhaan dan pahala dari Nya. Kadang-kadang, seseorang itu diuji dengan berbagai masalah, namun ia tetap tegar, dan tidak mengambil pilihan lain, kecuali dengan BERSABAR. ~ Sa'id Bin Jubair.


QS Al-Baqarah 2:45 ~ "Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk",

QS Al-Baqarah 2:46 ~"(iaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya."


QS Al-Baqarah 2:153 ~ "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".


  1. Sabar dan solat adalah penolong kita untuk beroleh rahmat Allah SWT serta kejayaan di dunia dan akhirat.
  2. Bersabarlah kita dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT walaupun terkadang kita terasa sangat susah, malas dan berat serta teruji dengan nikmat dunia yang lain.
  3. Bersabarlah kita dalam meninggalkan dosa maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT walaupun terkadang kita merasakan ianya sesuatu yang indah menurut pandangan dan hawa nafsu kita.
  4. Bersabar dalam menghadapi musibah, ujian dan cubaan merupakan satu kewajipan.
  5. Solat bila ditimpa masalah; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah bin al-Yama r.a; "Jika Rasulullah SAW ditimpa suatu masalah, maka baginda segera menunaikan solat" (HR Abu Daud).*
  6. Hal ini merupakan satu perkara yang amat berat, kecuali bagi orang-orang yang patuh, tunduk dan merendah diri kerana takut kepada Allah SWT serta yakin akan janji dan ancamanNya.
  7. Menurut Imam Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan orang2 yang khusyu' dalam ayat ialah mereka yang yakin bahawa mereka akan menemui Rabb Nya, mereka mengetahui bahawa mereka akan dikumpulkan kepadaNya pada hari khiamat, semua persoalan mereka kembali kepadaNya, Dia memutuskan persoalan itu menurut kehendakNya sesuai dengan keadilanNya. Oleh sebab mereka meyakini adanya hari pengembalian dan pemberian pahala, maka mereka berasa ringan untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan.


QS Az-Zumar 39:10 ~ "Sesungguhnya
hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

QS Al-Qashash 28 :80 ~ Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar".


Rujukan lanjut sila lihat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Dr. Abdullah bin Muhammad Bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh- diterjemah oleh M.Abdul Ghoffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafie, Bogor, 2008, hal.124, 125, 303 dan 304.