Menjawab Persoalan tentang Hadis Lemah (Dho'if).  

Posted by: Farhana & Farhani Azizan in

~ MENURUT al-IMAM an-NAWAWI ( RH )

1. Hadis itu untuk fadha'il a'mal, targhib dan tarhib.

2. Hadis itu tidak terlalu dha'if dan tidak maudhu'.

3. Amalannya mestilah mempunyai dasarnya dari nash sahih yang lain yang umum atau ia berada di bawah kaedah yang umum.

4. Semasa beramal, hadis itu tidak di-iktikad-kan sabit dari Rasulullah s.a.w.. Malah ia hendaklah ber-iktikad untuk ihtiyati sahaja.


~ MENURUT al-IMAM as-SUYUTHI ( RH )

Pertama (syarat ini disepakati oleh para ahli): Kelemahan tersebut tidak keterlaluan. Kerana itu, harus ditolak periwayatan tunggal dari orang-orang yang memang dikenal sebagai pembohong, atau yang dicurigai sebagai pembohong, ataupun yang dikenal hafalannya sangat tidak akurat.

Kedua: Makna hadis tersebut masih dapat digolongkan dalam suatu tema dasar umum yang diakui. Maka harus ditolak setiap hadis yang hanya dikarang begitu sahaja, dan tidak ada asalnya sama sekali.

Ketiga: Pada saat penerapannya, hendaknya tidak dipercayai sebagai hadis yang tak diragukan asalnya dari Nabi s.a.w. Agar tidak terjadi penisbahan suatu ucapan kepada baginda, sedangkan baginda tidak mengucapkannya. Jadi, hendaknya hadis tersebut dipercayai dengan sikap ihtiyath (berhati-hati).


NASIHAT KAMI :

Walaupun terdapat sebahagian ulama’ rh yang membenarkan penggunaan hadis-hadis lemah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan beberapa lagi syarat lain , akan tetapi marilah kita melihat ke dalam ribu-ribuan hadis sahih yang telah dikumpulkan olah para ulama’ rh daripada zaman berzaman .

Apakah hadis-hadis sahih itu tidak cukup ataupun tidak baik sehingga kita perlu meninggalkannya lalu mencari-mencari drp sumber yang lemah ? .

Bukankah hadis-hadis sahih itu mendatangkan keyakinan untuk lebih beramal dengannya memandangkan kita sendiri yakin ia memang benar-benar bersumberkan sunnah Baginda Rasulullah s.a.w ? .

Tidakkah pula hadis-hadis lemah menyebabkan kita masih ragu-ragu di dalam memastikan status hukumnya , lalu mengakibatkan kita pun tidak berapa yakin dengan amalan yang hendak dilakukan dengannya ? .

Kalau begitu , mengapa masih lagi mencari-cari hadis-hadis yang lemah walhal hadis-hadis yang sahih masih banyak di hadapan mata kita ??? .

Marilah kita men”tatbiq”kan saranan Baginda Rasulullah s.a.w :


دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ


Ertinya : “ Tinggalkanlah apa-apa yang meragu-ragukanmu dan beramallah dengan sesuatu yang tidak meragu-ragukanmu ( meyakinkanmu ) “~ Hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rh , al-Imam at-Tirmidzie rh ,al-Imam an-Nasaie rh , al-Imam Ahmad rh dan al-Imam ad-Darimi rh .

This entry was posted on 7:52 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment